Letnie ścieżki

Wystawa/wywiad: Wystawa malarstwa
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 15.12.2020, Academia Electronica – Ogródek Naukowy
Prelegent: mgr Liliana Kozak (RL) | Gwaderlaine, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł: Letnie ścieżki
Film:
Obrazy