Miejsca czasu

Wystawa: Wystawa malarstwa
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 10.04.2018, Academia Electronica – Galeria Śródbrzeżna
Prelegent: mgr Liliana Kozak (RL) | Gwaderlaine, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł: Miejsca czasu
Obrazy