Między przestrzeniami

Prezentacja/wykład Prezentacje seminaryjne
Termin/miejsce: 27.01.2021, Academia Electronica – Galeria Śródbrzeżna
Prelegent: Klaudia Kot (RL) | trappedlife (SL) – Akademia Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Między przestrzeniami
Film:
Prezentacja: