Wokół sztuki Mario Klingemanna (Quasimondo)

Prezentacja/wykład: Prezentacje seminaryjne
Termin/miejsce: 27.01.2021, Academia Electronica – Galeria Śródbrzeżna
Prelegent: Estera Gałuszka (RL) | EsteraGaluszka (SL) – Akademia Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Wokół sztuki Mario Klingemanna (Quasimondo)
Film:
Prezentacja: