Humanistyka, jako nauka laboratoryjna

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 22.02.2021, Academia Electronica – Amfiteatr
Prelegent: dr hab, Andrzej Radomski, prof. UMCS (RL) | An Redinamus (SL) – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł wystąpienia: Humanistyka jako nauka laboratoryjna
Film:
Linki:
Prezentacja: