Argumentacja Jaegwona Kima przeciwko nieredukcyjnemu fizykalizmowi i jej krytyka

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 1.03.2021, Academia Electronica – Galeria Yellow Submarine
Prelegent: Miron Kądziela (RL) | Dionizymarcepan (SL) – Uniwersytet Jagielloński
Tytuł wystąpienia: Argumentacja Jaegwona Kima przeciwko nieredukcyjnemu fizykalizmowi i jej krytyka
Film:
Linki:
Prezentacja: