3 . 6 – O Nudzie, Niepokoju i Gnijących Jabłkach

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 8.03.2021, Academia Electronica – Ogródek Naukowy
Prelegent: mgr Elżbieta Wysakowska-Walters (RL) | EllaWW (SL) – Akademia Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie
Tytuł wystąpienia: 3 . 6 – O Nudzie, Niepokoju i Gnijących Jabłkach
Film:
Prezentacja: