Will AR succeed where others have failed? Czyli AR w służbie edukacji

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 29.03.2021, Academia Electronica – Księżyc
Prelegent: mgr Anna Chrzanowska (RL) | flatPeaches (SL) – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tytuł wystąpienia: Will AR succeed where others have failed? Czyli AR w służbie edukacji
Film:
Prezentacja: