Narracja w Golemie XIV Stanisława Lema

 

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 31.05.2021, Academia Electronica – Galeria Śródbrzeżna
Prelegent: Oktawian Bulanowski (RL) | Oktek62 (SL)
Tytuł wystąpienia: Narracja w Golemie XIV Stanisława Lema
Film:
Linki: Facebook: https://www.facebook.com/events/275339334378256/?ref=newsfeed
Prezentacja: