Teleepistemologia i umysł rozszerzony

 

Wykład: Od Studentki/a do Profesorki/a
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 21.06.2021, Academia Electronica – Ogródek Naukowy
Prelegent: dr Tomasz Walczyk (RL) | TeleDruid (SL) – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Teleepistemologia i umysł rozszerzony
Film:
Linki: Facebook:https://www.facebook.com/events/4044986642205245/?ref=newsfeed
Prezentacja: