VR / AR

 

Kongres/konferencja: Wystąpienie w sesji plenarnej na ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Cyberkultura 3.0 – aspekty medialne, kulturoznawcze, psychologiczne
Organizacja: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Termin/miejsce: 17 czerwca 2021, Office 365 Teams oraz Academia Electronica – Second Life i Academia Electronica – Altspacevr
Prelegent: Sidey Myoo – Uniwersytet Jagielloński
Prezentacja:
Program: https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/kalendarz-wydarzen/510-interdyscyplinarna-konferencja-naukowa-cyberkultura-3-0-aspekty-medialne-kulturoznawcze-psychologiczne-prawne