Intermedia – inauguracja roku akademickiego 2021-22

Wydarzenie: Inauguracja roku Akademickiego 2021-22 na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie
Organizacja: Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie
Termin/miejsce: 5 października 2021, Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38/3
Prelegent: Sidey Myoo, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Intermedia – Inauguracja roku Akademickiego 2021-22
Nagranie audio:
Film:
Prezentacja:
Zdjęcia:
Linki: