Formy komunikacji

W Second Life rozmowy pomiędzy użytkownikami mogą być prowadzone przy pomocy:
1. Czatu pisanego lokalnego (ogólnego),
2. Czatu pisanego prywatnego, grupowego lub konferencyjnego (IM – Instant Message),
3. Czatu głosowego (Voice Chat).

Second Life oferuje łatwe zarządzanie tymi rodzajami czatów.

Ekran - ikony czatu

Czaty ogólne są dostępne dla wszystkich osób znajdujących się w zasięgu, w Second Life:
20-tu metrów – czat lokalny (ogólny)
60-ciu metrów – czat głosowy (Voice chat)

Czaty prywatne i grupowe nie mają ograniczeń zasięgu oraz odbywają się na oddzielnych kanałach komunikacji. Można także prowadzić rozmowy konferencyjne (np. z kilkoma osobami jednocześnie). W celu utworzenia rozmowy konferencyjnej, posługując się zakładką “Przyjaciele” należy wybrać osoby przytrzymując przycisk “CTRL”, a następnie kliknąć na jednej z nich prawym klawiszem myszy i wybrać “IM”.

Każdy czat pisany oferuje podgląd historii prowadzonych rozmów. Historia czatu jest oznaczona szarym kolorem oraz znacznikiem daty i godziny, przy czym dla czatu pisanego ogólnego wyświetlane są ostatnie 24 godziny. Niezależnie każda rozmowa jest zapisywana w postaci pliku tekstowego na dysku komputera użytkownika, aby był możliwy dostęp do wszystkich wpisów historii czatu.

Odsłuch