Estetyka performatywna współczesnej przestrzeni miejskiej – EPWPM

Prowadzący

Imię i nazwisko: Jakub Petri
Imię sieciowe: ChiefSalamander

 
Tytuł/Stopień naukowy  dr
Afiliacja Zakład Estetyki IF UJ
Kontakt email kuba.petri@gmail.com
Ilość punktów ECTS*  6
Termin (semestr/dzień/godzina) letni / pon 18.00-19.30 / wt 18.00-19.30
Sylabus  epwpm
Bibliografia  
Zagadnienia problemowe do wykładu  
Materiały do wykładu nagrania
prezentacje
zdjęcia
linki
Testy test

* Ilość punktów ECTS może być zmieniona przez Kierownictwo Instytutu innej Uczelni