Estetyka performatywna współczesnej przestrzeni miejskiej – Prezentacje

Wykład 1
Doświadczenie w przestrzeni miejskiej

Wykład 2
Geometryzacja przestrzeni miejskiej

Wykłady 3-5
Rekonstytucja doświadczenia estetycznego i somatyka miasta

Wykłady 6-8: Somatyka i Performatyka miasta

Wykład 9 -10: Kategorie Gry i Stylu w kontekście przestrzeni miejskiej

Wykłady 14-17: boombox / gramofon / syntezator

 

Wykład 25: Świadomość cielesna w środowisku miejskim

1246

78