Egzamin magisterski (II egzamin magisterski w Academii)

Wydarzenie: Egzamin Magisterski (II egzamin magisterski w sieci)
Xavras
Organizator: Instytut Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Termin/miejsce: 24.10.2013, Instytut Filozofii UJ oraz Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ
Magistrant i Komisja: Magistrant: Jan K. Argasiński (RL), Xavras Burner (SL)
Przewodniczący Komisji: Dr hab. Michał Bohun (RL), BehemotMob (SL)
Promotor: Sidey Myoo
Recenzent: Dr hab. Grzegorz Nalepa
Informacje: II w historii polskiego e-learningu egzamin magisterski odbyty w sieci
Nagranie:

Xavras Burner – Ubiquitous Computing i Internet of Things. Nowe, technologiczne paradygmaty ludzkiej egzystencji – 2013/14

Zdjęcia: Snapshot_006 Snapshot_003 Snapshot_001 Snapshot_007