Promocja Książki “Ontoelektronika” Sideya Myoo

Wydarzenie: Promocja książki “Ontoelektronika”
ontoelektronika
Organizator: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Termin/miejsce: 07.11.2013, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Sala Audiowizualna
Plac Szczepański 3a, Kraków
Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Prelegent: Sidey Myoo
Dr hab. Piotr Zawojski (RL) – Zetpe (SL), Uniwersytet Śląski
Dr hab. Andrzej Radomski, Prof UMCS (RL) – An Poleni (SL), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Nagranie:
Promocja książki “Ontoelektronika” – 2013/14


Film: Jak zostałem Sidem Myoo, reż. An Poleni (SL), Prof. Andrzej Radomski (RL)
Zdjęcia: