Ogólnopolska Konferencja Filozofia Technologii

 Kongres/Konferencja  Ogólnopolska Konferencja Filozofia Technologii
 Konferencja Filozofia Technologii  
 Organizator:  Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Termin/miejsce:

04 – 05.10.2013
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 52, sala im. Romana Ingardena, Kraków
Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ w Second Life

Prelegenci:
Sesja referatowa I – 04.10.2013

F01

Powitanie uczestników Konferencji przez Zastępcę Dyrektora Instytutu Filozofii UJ ds. Studenckich, dr hab. Joannę Hańderek (Magoja), Dyrektora Instytutu Filozofii UJ, dr hab. Michała Bohuna (BehemotMob), dr hab. Michała Ostrowickiego (Sidey Myoo).

Prof. Piotr Bołtuć – Zagubiony i odnaleziony w przestrzeni wirtualnej
University of Illinois USA oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 F02

Prof. Antoni Porczak – Elektrotropizm i technohedonia
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
(nagranie audio)

Dr Agnieszka Doda-Wyszyńska (Dioda) – Pojęcie techne a filozofia przedstawienia
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sesja referatowa II – 04.10.2013
F03 Dr Jakub Petri (ChiefSalamander) – Urbex jako przykład estetycznej fetyszyzacji technologii
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
F04 Dr Justyna Smoleń-Starowieyska – Aktualność ujęcia problemu korelacji człowiek – technika w koncepcjach Martina Heideggera, Hanny Arendt i Lewisa Mumforda
Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
F05 Dr Rafał Ilnicki (Monad Aura) – Futurologia filozoficzna – przyszłość jako zadanie myślenia po zwinięciu metafizyki przez technikę
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
(nagranie audio)
F06 Dr hab. Joanna Hańderek (Magoja) – Filozofia kultury wobec rzeczywistości mediów elektronicznych
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
F07 Prof. dr hab. inż. Jerzy Mischke oraz mgr Anna K. Stanisławska-Mischke – Technologia w edukacji. Pytania praktyków do filozofów (Technologie interaktywne i ludzie)
Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
(nagranie audio i wideo)
Sesja referatowa III – 05.10.2013
F08 Dr Małgorzata Kądziela – Nowy paradygmat technologiczny a estetyka w architekturze
Uniwersytet Śląski w Katowicach
F09 Dr hab. Andrzej Radomski Prof. UMCS (An Poleni / An Redinamus) – I ty możesz zostać badaczem – czyli jak współczesne technologie ICT zmieniły praktykę naukową
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
(nagranie audio i wideo)
F10 Mgr Grażyna M. Giersztyn (Nytszer Auster) – Rok 2048. Technologie przyszłości
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
F11 Mgr Michał Hyjek – Wi-Fi Szlachcic
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Sesja referatowa IV – 05.10.2013
F12 Dr Rafał Maciąg – Nowe media jako projekt poznawczy
Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
F13 Dr Roman Bromboszcz – Sport jako atom kultury cybernetycznej
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
(nagranie audio i wideo)
F14 Dr Łukasz Kamieński – Kosmetyczna farmakologia jako przykład Foucaltowskiej technologii ciała. Kontrowersje etyczne.
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
(nagranie audio i wideo)
F15 Dr hab. Michał Ostrowicki (Sidey Myoo) – Technofaktor
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
F16 Mgr Mateusz Curyło (Fileb Turbo) – Czas nekromancji – czas magii
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Materiały konferencyjne: Program konferencji Filozofia Technologii
Playlista na YouTube:

Playlista YouTube

Publikacja pokonferencyjna: Filozofia Technologii I na e-Naukowiec.eu
Zdjęcia: