Tydzień Jakości Kształcenia w Instytucie Filozofii

Wydarzenie: Debata o dydaktyce w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Tydzien Jakosci Ksztalcenia
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Termin/miejsce: 04.12.2013 – Instytut Filozofii, sala im. Romana Ingardena, ul. Grodzka 52 Kraków
Prelegent: Uczestnicy dyskusji:
Prof. dr hab. Jerzy Mischke, Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. Andrzej Radomski, Prof UMCS (RL) – An Redinamus (SL), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr hab. Michał Bohun (RL) – BehemotMob (SL), Instytut Filozofii UJ
Dr hab. Joanna Hańderek (SL – Magoja) Instytut Filozofii UJ
Dr hab. Anna Wójcik (RL), Instytut Filozofii UJ
Mgr Dominik Undak (SL – Dex Euromat), absolwent AGH
Sidey Myoo, Instytut Filozofii UJ
Informacje:
Nagranie:

Prof. dr hab. Jerzy Mischke – Debata o dydaktyce w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – 2013/14

Prezentacja: Jerzy Mischke 4.12.2013 Tydzien Jakosci Ksztalcenia IF UJ