Główne tendencje rozwoju kultury na przełomie XX i XXI wieku – GTRK

Prowadzący Imię i nazwisko: Michał Ostrowicki
Imię sieciowe: Sidey Myoo
Sidey Myoo
Tytuł/Stopień naukowy Doktor habilitowany
Afiliacja Uniwersytet Jagielloński
Kontakt email sidey.myoo@academia-electronica.net | mo@iphils.uj.edu.pl
Ilość punktów ECTS*  2
Termin (semestr/dzień/godzina) letni / piątek / 13.00 – 14.30
Dyżur poniedziałek, 20.00 – 21.00
Sylabus Sylabus Główne tendencje rozwoju kultury na przełomie XX i XXI wieku
Bibliografia Bibliografia Główne tendencje rozwoju kultury na przełomie XX i XXI wieku
Zagadnienia problemowe do wykładu
Materiały do wykładu nagrania
prezentacja
zdjęcia
linki
Testy test

* Ilość punktów ECTS może być zmieniona przez Kierownictwo Instytutu innej Uczelni