Trzy wizje trzeciej kultury

Wykład: Trzy wizje trzeciej kultury
An - plakat
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 24.02.2014, Amfiteatr, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Prelegent: Dr hab. Andrzej Radomski, Prof UMCS (RL) – An Redinamus (SL)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nagranie:

An Redinamus – Trzy wizje trzeciej kultury – 2013/14

Linki: Andrzej Radomski – blog naukowy,
Internet-Nauka-Historia,
Tumblr,
Kultura i Historia, Nauka w SL,
Film TVP,
Wykład Zbigniewa Rybczyńskiego,
Kurs Processingu
Zdjęcia: