Zapisz się na kurs

Zapisy na kursy ze strony Academia Electronica są przeznaczone dla studentek/studentów spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Osoby z Uniwersytetu Jagiellońskiego proszone są o dokonanie wpisu poprzez Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS)