Filozofia Technologii II

Kongres/konferencja: Filozofia Technologii II – I cóż po edukacji w czasach technologii
plakat do internetu FT2   
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Termin/miejsce: 10.10.2014, Collegium Maius, sala im. Kaziemieraz Wielkiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
oraz Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ w Second Life
Prelegenci:
ft2-1 

Powitanie uczestników konferencji przez dr hab. Joannę Hańderek

Sidey Myoo – Organizacja roku akademickiego w Sieci – kilka drobnych spraw
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ft2-2 dr Rafał Ilnicki (Monad Aura) – Globalna cyberkultura nauczania – e-learning jako przykład transpaidei
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
ft2-3 dr Jakub Petri (ChiefSalamander) – Performance studies w przestrzeni miejskiej a e-learning
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ft2-4 mgr Tomasz Łach – Edukacja online z perspektywy krytycznej teorii techniki
Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie
ft2-5 dr Krzysztof Kotuła – Nowe technologie i nowe modele interakcji ustnej na lekcji języka obcego
Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ft2-6 Andrea Czaja – Duolingo – nauka języka obcego przez e-learning?
Instytut Religioznawstwa oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ft2-7 mgr Grzegorz Zyzik – Oddolne archiwum. Youtube w nauczaniu historii
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
ft2-8 Maciej Dalkowski – Wykorzystanie narzędzi społecznościowych w blended, synchronous i asynchronous learningu – nowe możliwości e-learningu
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ft2-9 mgr Paulina Biegaj – Czy e-learning jest “etyczny”? Obecność a świat wirtualny
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ft2-10 Tomasz Ciesielski – Motywacja w procesie korzystania z e-learningu
ft2-11  Paulina Gurgul – Blog naukowy w perspektywie komunikacyjnej
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ft2-12 dr hab. Joanna Hańderek (Magoja Bińczak) – Edukacja w dobie technologii
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Materiały konferencyjne:

 Strona konferencji