Człowiek – Media – Edukacja 2014

Kongres/konferencja: Człowiek – Media – Edukacja, edycja 2014
Czlowiek - Media - Edukacja 26_27-09-2014
Organizator: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Termin/miejsce: 26-27.09.2014, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
Prelegent: Sidey Myoo
Tytuł wystąpienia: Kłopoty z e-learningiem (na marginesie Academia Electronica)
Nagranie:

Sidey Myoo – Kłopoty z e-learningiem (na marginesie Academia Electronica) – 2014/15

Materiały konferencyjne:  Informacje o konferencji
Zdjęcia: