Inauguracja roku akademickiego KMTPNiS

Wydarzenie: Inauguracja roku akademickiego
Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk
PAU - KMTPNS
Organizator Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk,
Polska Akademia Umiejętności
Termin/miejsce: 15.10.2014, aula Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17, Kraków
Prelegent: Sidey Myoo
Tytuł wystąpienia: Sztuka i technologia w XXI wieku
Nagranie:

Sidey Myoo – Sztuka i technologia w XXI wieku – 2014/15

Zdjęcia:
Prezentacja: