III Sympozjum dydaktyczno-naukowe “Sztuka Nauczania”

Wydarzenie: III Sympozjum dydaktyczno-naukowe oraz I Mikro-sympozjum edukacyjne “Sztuka nauczania”
Sztuka Nauczania  
Organizator:  Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie
Termin/miejsce: 16-18.10.2014, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Bolęcinie, ul. Racławicka 188, Sułkowice
Prelegent: Sidey Myoo, Neutrinka Lisle, Dex Euromat
Tytuł wystąpienia: 17.10 Nauczanie w środowisku 3D – Academia Electronica – Instytut filozofii UJ
18.10 Warsztaty zdalne “Sztuka Nauczania”
Nagranie: Wykład:
Sidey Myoo, Neutrinka Lisle, Dex Euromat – Nauczanie w środowisku 3D – Academia Electronica – Instytut filozofii – Wykład – 2014/15

Warsztaty:
Sidey Myoo, Neutrinka Lisle, Dex Euromat – Warsztaty zdalne “Sztuka Nauczania” – 2014/15

Materiały konferencyjne:
Zdjęcia: