Intermedia. Aktualizacje

Wykład/wydarzenie: Intermedia. Aktualizacje – wystawa Wydziału Intermediów ASP w Krakowie
Media w otoczeniu Sztuki
Organizator: Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie
Termin/miejsce: 10.12.2014, Galeria Spokojna, Wydział Sztuki Mediów ASP,  Warszawa
Prelegent: Sidey Myoo
Tytuł wystąpienia: Media w otoczeniu Sztuki
Nagranie:

Sidey Myoo – Media w otoczeniu Sztuki – 2014/15

Prezentacja:
Materiały dodatkowe: Program wydarzenia