Świat obrazami przedstawiany – czyli rzecz o multimedialnych narracjach

Wykład/wydarzenie: Od Studenta do Profesora
An Redinamus
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 02.02.2015, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Amfiteatr
Prelegent: dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS (RL) – An Redinamus (SL)
Tytuł wystąpienia: Świat obrazami przedstawiany – czyli rzecz o multimedialnych narracjach
Nagranie audio:

An Redinamus – Świat obrazami przedstawiany – czyli rzecz o multimedialnych narracjach – 2014/15

Film:
Zdjęcia:
Prezentacja: