Technopolityka

Kongres/konferencja: Technopolityka – nowe zjawiska w polityce XXI wieku. Problemy Demokracji
Technopolityka FB-strona
Organizator: Akademia Ignatianum oraz Academia Electronica – Instyut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 2.06.2015, Akademia Ignatianum, ul Kopernika 26, Kraków
Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Amfiteatr
Prelegent: Prof. dr hab. Janusz Mucha
Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas
Sidey Myoo
Tytuł panelu: Nowe media i nowe technologie w świecie polityki – szansa czy zagrożenie?
Nagranie:
Zdjęcia:
Materiały konferencyjne: Informacja o konferencji