Dyskursy gier wideo

Kongres/konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Dyskursy gier wideo”
Dyskursy gier wideo 2015
Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta oraz Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie
Termin/miejsce: 5-7.06.2015, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, ul. Gramatyka 8A, Kraków
Prelegent: Sidey Myoo
Tytuł wystąpienia: Gra w rzeczywistość
Nagranie: Sidey Myoo – Gra w rzeczywistość – 2014/2015
Zdjęcia:
Prezentacja:
Materiały konferencyjne: Program konferencji
Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Wydział Humanistyczny AGH