Egzamin licencjacki (I egzamin licencjacki w Academii)

Wydarzenie: Egzamin licencjacki (I egzamin licencjacki w sieci)
Licencjat1
Organizator: Instytut Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Termin/miejsce: 02.07.2015, Instytut Filozofii UJ w Krakowie oraz Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ w Second Life
Broniący: Bartosz Władysław Dominik (RL) – Bartea (SL)
Tytuł pracy: Problem wolności człowieka w świecie elektronicznym.
Komisja: Przewodniczący: Dr hab. Michał Bohun (RL) – BehemotMob (SL)
Promotor: Sidey Myoo
Recenzent: Dr Adriana Wambier
Nagranie audio:

Bartea – Problem wolności człowieka w świecie elektronicznym – 2014/2015

Film:
Zdjęcia: