Egzamin magisterski (III egzamin magisterski w Academii)

Wydarzenie: Egzamin magisterski (III egzamin magisterski w sieci)
Magister3
Organizator: Instytut Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Termin/miejsce: 02.07.2015, Instytut Filozofii UJ w Krakowie oraz Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ w Second Life
Broniący: Bartłomiej Stanisław Bugajski (RL) – Terendil (SL)
Tytuł pracy: Wybrane metody i technologie pogłębiania interaktywności w sztuce cyfrowej
Komisja: Przewodniczący: Dr hab. Michał Bohun (RL) – BehemotMob (SL)
Promotor: Sidey Myoo
Recenzent: Dr Jakub Petri (RL) – Chiefsalamander (SL)
Nagranie audio:

Terendil – Wybrane metody i technologie pogłębiania interaktywności w sztuce cyfrowej – 2014/2015

Film:
Zdjęcia: