X Polski Zjazd Filozoficzny

Kongres/konferencja: X Polski Zjazd Filozoficzny
 10 zjazd filozoficzny logo
Organizator: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Termin/miejsce: 18.09.2015, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Academia Electronica – Instytu Filozofii UJ
Prelegent: Sidey Myoo
Tytuł wystąpienia: Twórcze roboty
Nagranie:
Film:
Zdjęcia:
Prezentacja: