ABIS – SEJRC – 2008 / 2009

Nickname Title of term paper
Xavras Burner Locative Media – odkrywanie przestrzeni hybrydowej
nakta Diavolo Cielesność domniemana, reprezentacji oraz immersji – ciało w wirtualności
Fileb Turbo Akomodacja w środowisku elektronicznym
Derka Polik Potrzeby jednostki i sposoby ich zaspokajania w świecie elektronicznym
venezia Gravois e-nauczyciel – e-uczeń (wprowadzenie do glębszej analizy)
Irbis Lorefield Cyberglokalizacja, Cyberkultura, Cyberpunk
NataliAnna Nootan Proces wirtualizacji przestrzeni na przykładzie zjawiska Literackich Map Miast
Mike Hood Project 2501 manifesto