Filozofia Sieci – FS

Prowadzący Imię i nazwisko: Michał Ostrowicki
Imię sieciowe: Sidey Myoo
Sidey Myoo
Tytuł/Stopień naukowy prof. dr hab.
Afiliacja Uniwersytet Jagielloński
Kontakt email sidey.myoo@academia-electronica.net | michal.ostrowicki@uj.edu.pl
Ilość punktów ECTS* 3 (30 godz.)
Termin (semestr/dzień/godzina) letni / piątek / 9.30 – 11.00
Dyżur poniedziałek, 20.00 – 21.00
Sylabus Sidey Myoo_Filozofia Sieci_sylabus
Bibliografia Sidey Myoo_Filozofia Sieci_bibliografia
Zagadnienia problemowe do wykładu
 1. Paradygmatyczność technologii w XXI wieku.
 2. Znaczenie środowiska elektronicznego dla rozwoju człowieka.
 3. Sztuczna inteligencja i robotyka – zarys historyczny.
 4. Od inteligencji do świadomości.
 5. Mechanicyzm materialistyczny, czy dualistyczny fenomenalizm?
 6. Teoria superweniencji.
 7. Monizm anomalny D. Davidsona i jego epifenomenalne rozwinięcie.
 8. D. Chalmers i powszechność świadomości.
 9. Systemy samouczące się – szybkość doskonalenia się SI.
 10. Znaczenie indukcja w czasach Big DataBase.
 11. Aksjologia SI – czy można zaprogramować dobro i zło?
 12. Cyborgizacja – wartość wzmocnienia człowieka przez technologię.
 13. Interfejs mózg-komputer – kto przewodzi?
 14. W kierunku społeczeństwa ludzi i maszyn.
 15. Znaczenie futurologii w humanistyce.
nagrania
prezentacja
zdjęcia
linki
Testy test

* Ilość punktów ECTS może być zmieniona przez Kierownictwo Instytutu innej Uczelni