Filozofia Sieci – Nagrania

Wykład 1

2015-16

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 1 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 1 – 2016-17

2017-18

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 1 – 2017-18

2018-19


Wykład 2

2015-16

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 2 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 2 – 2016-17

 

2017-18

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 2 – 2017-18

2018-19


Wykład 3

2015-16

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 3 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 3 – 2016-17

2017-18

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 3 – 2017-18

2018-19


Wykład 4

2015-16

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 4 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 4 – 2016-17

2017-18

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 4 – 2017-18

2018-19


Wykład 5

 

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 5 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 5 – 2016-17

2018-19


Wykład 6

2015-16

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 6 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 6 – 2016-17

2017-18

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 6 – 2017-18

2018-19


Wykład 7

 

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 7 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 7 – 2016-17

2017-18

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 7 – 2017-18

2018-19


Wykład 8

2015-16

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 8 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 8 – 2016-17

2017-18

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 8 – 2017-18

2018-19


Wykład 9

2015-16

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 9 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 9 – 2016-17

2017-18

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 9 – 2017-8 

2018-19


Wykład 10

2015-16

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 10 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 10 – 2016-17

2017-18

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 10 – 2017-18

2018-19


Wykład 11

2015-16

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 11 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 11 – 2016-17

2017-18

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 11 – 2017-18

2018-19


Wykład 12

 

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 12 – 2015-16

2016-17

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 12 – 2016-17

2017-18

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 12 – 2017-18


Wykład 13

 

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 13 – 2015-16

2016-17

Odbyła się debata kończąca kurs, której celem było omówienie zagadnień poruszanych podczas całego semestru lub wygłoszenie opinii, tak na temat prezentowanej tematyki, jak i przebiegu kursu. Omawiano również tematy, które mogłyby stać się przedmiotem pisemnych prac egzaminacyjnych.

2017-18

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 13 – 2017-18


Wykład 14

 

Sidey Myoo – “Filozofia Sieci” – Wykład 14 – 2015-16