Filozofia Sieci – Prezentacje

Poniższe materiały są wybranymi motywami z wykładów.
Całość materiałów jest przedstawiona na zarejestrowanych wykładach

Tematyka wykładu dotyczy dwóch głównych zagadnień: Sztucznej Inteligencji i bioniki. Są one omawiane z perspektywy filozoficznej, m. in. w nawiązaniu do procesu intencjonalności, ontologii świadomości, cybernetycznej aksjologii oraz zjawiska Osobliwości. Stosuje się metodologię teorii systemów, bifurkacji i katastrof oraz superweniencji. Analiza przebiega na podstawie ogólnego założenia o rozwijającej się paradygmatycznie technologii, determinującej człowieka – zmieniającej i dookreślającej rzeczywistość. Na poniższym filmie pokazano robota-nauczyciel Engkey, co nawiązuje do coraz częstszego i szerszego przekazywania inteligentnym bytom czynności, jakie wcześniej należały do człowieka. Całość poruszanej problematyki przedstawiana jest także z perspektywy futurologicznej.

Robot – nauczyciel Engkey uczący języka angielskiego – Institute of Science of Technology (Seul)

Tematyka wykładu - 1

Tematyka wykładu – 1

Tematyka wykładu - 2

Tematyka wykładu – 2

Tematyka wykładu - 3

Tematyka wykładu – 3


Problematyka filozoficzna analizowana jest w oparciu o literaturę przedmiotu, ale ma również miejsce szersza prezentacja wiedzy nawiązująca do poruszanej tematyki. Dzieje się to za sprawą prezentacji i omawiania stron tematycznych lub filmów, co pozwala na analizowanie, np. przykładów technologii. Przykładowo, pokazano poniżej robotycznego insekta, być może w przyszłości spełniającego biologiczne funkcje w przyrodzie.

Robot Hector_Holk Cruse, Malte Schilling-Bielefeld University

Robot Hector, Holk Cruse, Malte Schilling – Bielefeld University


Problematyka Sztucznej Inteligencji omawiana jest z perspektyw holistycznej, możliwe dalece odchodząc od homocentryzmu. Inteligencja traktowana jest jako właściwość różnych bytów – głównie biologicznych i niebiologicznych. W poniższym, historycznym już przykładzie, badano możliwość rozpoznawania ruchu przez robota Cog –  dzisiejsze technologie służące takiemu rodzajowi orientacji robotów w świecie znacząco przerastają możliwości człowieka.

Sztuczna inteligencja-ogólny zarys

Sztuczna inteligencja – ogólny zarys

Sztuczna inteligencja-historia, ogólnie

Sztuczna inteligencja – historia, ogólnie


Czy można zadbać o moralność inteligentnych robotów? A może nawet trzeba, by rozpoznawały one granice ludzkich, fizycznych ograniczeń, jak również stany emocjonalne oraz by pojmowały to, czym jest dobro i zło. Na poniższym przykładzie mały robot Leonardo zyskał zaprogramowaną namiastkę zdolności rozumienia tego, czym jest zło.

Inteligentny Robot Leonardo –  Cynthia Breazeal (2002), Personal Robots Group

Big Dog

David Chalmers – Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej. | BigDog Boston Dynamics

Atlas

David Chalmers – Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej. | AtlasBoston Dynamics


Coraz więcej inteligentnych robotów pojawia się w przestrzeni człowieka, będąc pomocnymi, towarzysząc w codzienności, rozmawiając lub stając się źródłem emocji. Poniżej pokazany Robear, to robot pielęgniarz, który mógłby w szpitalu towarzyszyć innemu robotowi chirurgicznemu, da Vinci.

Robot Robear jest jednym z robotów towarzyszących człowiekowi w codziennych czynnościach – Riken Brain Science Institute (Japonia)

Hub

Marek Kasperski – Sztuczna Inteligencja | Huggalbe Personal Robots Group MIT


Sztuka i filozofia wydają się być niedostępnymi dziedzinami ludzkiego doświadczenia dla Sztucznej Inteligencji. Od lat 70. XX wieku programuje się roboty mogące tworzyć sztukę. Roboty te komponują muzykę, improwizują, piszą poezję i prozę lub malują: używając systemów wizyjnych, np. kamer lub tylko wykorzystując własne wnętrze – swój wewnętrzny elektroniczny świat i wyobraźnię – tak jak poniżej zaprezentowany robot AARON.

AARON – robot artystyczny Davida Cohena

AARON

AARON

Oliver Deussen, Thomas Lindemeier, Mark Tautzenberger,Sören Pirk, Department of Computer and Information Science

Oliver Deussen, Thomas Lindemeier, Mark Tautzenberger,Sören Pirk, Department of Computer and Information Science, Trondheim


Sztuczna Inteligencja zamknięta w “pudełku komputera”, to coś innego niż robot działający w przestrzeni fizycznej. Procesy liczenia muszą zostać zaprzęgnięte do działania w przestrzeni trójwymiarowej z uwzględnieniem ograniczeń, jakie się w niej znajdują. Pokazana poniżej Kreska, to artysta-rzeźbiarz reagujący na ruch, światło i temperaturę, które wpływając na niego modyfikują proces twórczy.

Patrycja Maksylewicz – “Kreska“, robot rzeźbiący przy pomocy filamentu – Wydział Intermediów, Akademia Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie

Guy Hoffman – human Shimon marimba - robot

Guy HoffmanShimon marimba – robot


Marzenie o stworzeniu podobizny człowieka na kształt antycznego doskonałego kanonu ludzkiego ciała, towarzyszy człowiekowi przez wieki. Roboty takie, jak humanoidalne Geminoidy stworzone przez Hiroshi Ishiguro powoli włączają się we wspólne z człowiekiem życie. Takie roboty można w miarę łatwo naprawić, mają wymienne części, mogą więcej zapamiętać niż człowiek oraz są nierzadko sprawniejsze w różnych czynnościach od człowieka. Ponadto mają programowalny charakter i dowolnie dostosowany wygląd.

Hiroshi Ishiguro i “Geminoidy” – Intelligent Robotics Laboratory, Department of Systems Innovation, Graduate School of Engineering Science, Osaka University, Japan

Hiroshi Ishiguro_Geminoid-1

Hiroshi Ishiguro i Geminoid

Hiroshi Ishiguro_Geminoid-3

Hiroshi Ishiguro – Geminoid Beicho


Robotyczne zwierzęta są już z ludźmi od szeregu lat. Naukowych projektów poświęconych inteligentnym stworzeniom jest coraz więcej i rozwijają się one na podłożu szybkiego wzrostu wiedzy na temat Sztucznej Inteligencji. Foka Paro to przykład robota terapeutycznego, który niesie radość lub może nawet szczęście osobom, np. w domach opieki społecznej.

Takanori Shibata – Foka Parorobot terapeutyczny – Intelligent System Research Institute of Japan’s AIST (Tsukuba)

Aibo_Sony

Sherry Turkle – Nadejście kultury robotycznej | Sony – piesek Aibo


Cyborgizacja medyczna jest dla niektórych ludzi szansą do powrotu do normalnej aktywności życiowej. Nie tylko możliwości technologii, ale mentalność człowieka jest czynnikiem wpływającym na akceptację tych zjawisk, co dotyczy np. różnicy pomiędzy czipem podskórnym a doszkieletowym lub domózgowym. Również czym innym są eksperymentalne badania naukowe nad implantami w stosunku do medycznego poprawiania sprawności ruchowej, a te z kolei zupełnie różnią się od ludzkich pragnień związanych z cyborgizacją, które nie posiadają żadnych konkretnych, np. medycznych, przyczyn. Poniżej prezentowana jest wypowiedź Kevina Warwicka – pierwszego cyborga – człowieka, który wszczepił sobie w 1998 w ramię czip połączony z układem nerwowym.

Kevin WarwickUniversity of Reading (Wielka Brytania)

Kevin Warwick

Katherine Hayles – How we became posthuman: virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics | Kevin Warwick

Sahlgrenska University Hospital_Mind-controlled prosthetic arms

Marshall McLuhan – Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka | Perkusista z bioniczna ręką Sahlgrenska University Hospital (Göteborg)


Czy dokonując cyborgizacji ciała będzie można normalnie odczuwać? Najpewniej tak – świadczy o tym ręka bioniczna skonstruowana przez Silvestro Micere, powodująca że jej posiadacz może odczuwać, np. miękkość i twardość materiału. Gdy okaże się, że detektory elektroniczne mogą być doskonalsze niż biologiczne, powodowałoby to wzmocnienie poznawcze niosące obietnicę głębszego lub nawet innego doświadczania niż przy pomocy biologicznych zmysłów, co wprowadza człowieka na drogę do postczłowieka.

Natalia BalskaB-612 (2014) – Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie

Natalia Balska – B-612 (2014)

Natalia Balska – Elektroniczny Pigmalion. O mechanizmach biologicznych i maszynach | Natalia Balska – B-612 (2014)

Mateusz Herczka - Life Support Systems-Vanda

Nicholas Negroponte – Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów | Mateusz HerczkaLife Support Systems-Vanda


Programy ekspertowe podejmują codziennie ogromne ilości decyzji działając na skalę globalną. Sieci neuronowe znajdują rozwiązania wśród ogromnej ilości danych w sposób, na jakie nie mógłby sobie pozwolić człowiek. W przypadku pojawienia się Osobliwości, czyli Sztucznej Inteligencji o jakiej pisze Ray Kurzweil, problemem może się stać to, czy będziemy się z nią w stanie porozumieć, lub czy będziemy ją mogli zrozumieć. Być może bioniczne połączenie człowieka z Osobliwością uwspólni te dwa sposoby myślenia, rozgrywające się w odmiennych ontologicznie domenach.

Silvestro Micera, Dennis Aabo Sorensen – Center for Neuroprosthetics EPFL (Szwajcaria)

Silvestro Micera, Dennis Aabo Sorensen University of Freiburg

Silvestro Micera, Dennis Aabo Sorensen – Center for Neuroprosthetics EPFL (Szwajcaria)

BCI Interface

BCI Interface


Etyczne kwestie cyborgizacji będą dotyczyć różnic pomiędzy ludźmi, które wynikną z zastosowania przez jednych technologii pozwalających na doskonalsze działanie i tych, którzy nie zdecydują się na takie poszerzenie. To fundamentalne kwestie filozoficzne: w jaki sposób podejść do takich różnić? Co miałoby stanowić kryterium zgody na ich zastosowanie? Czy zmierzać w kierunku, by stworzyć swobodny dostęp do takich poszerzających doświadczenie  technologii?

Jesse Sullivan – mężczyzna posiadający bioniczną rękę

Claudia Mitchel, Marcin Kaczmarzyk - osoby posiadające bioniczne ręce

Claudia Mitchel, Marcin Kaczmarzyk – osoby posiadające bioniczne ręce

Jesse Sullivan – mężczyzna posiadający bioniczną rękę

Jesse Sullivan – mężczyzna posiadający bioniczne ręce


Ostatnim etapem cyborgizacji jest połączenie komputera z ludzkim mózgiem. Może się to okazać drogą do polepszenia ludzkiego życia, tak poprzez zastosowania tej technologii w medycynie, jak i poprzez automatyzację urządzeń w świecie fizycznym, a także może stanie się to drogą do zrozumienia Osobliwości. Jesteśmy jeszcze daleko od masowego zastosowania takiej technologii, ale od lat rozwijany jest projekt BrainGate, w którym wykorzystuje się implanty domózgowe.

BrainGate – Massachusetts General Hospital, Brown University, Providence VA, Stanford University Neural Prosthetics Translational Laboratory – czip domózgowy, pozwalający na sterowanie urządzeniami peryferyjnymi przy pomocy fal mózgowych

Brain Gate

BrainGate