ABIS – GTRK – 2012 / 2013

Nickname Paper title
poka13 Gamifikacja
Izzzabell Cyfrowe wykluczenie
sywesterkedzierki Świat rzeczywisty a świat wirtualny
Ythnemarkt Od człowieka do cyborga – przemiany ciała we współczesnej kulturze
Katalonia13 Inteligentne domy jako przykład nowej technologii w codziennym życiu człowieka
ilikee91 Wykorzystanie portali społecznościowych do kreowania tożsamości sieciowej na przykładzie facebooka
klau1991 Główne tendencje rozwoju kultury na przełomie XX i XXI wieku – relacje i kontakty w Internecie
gray21 Inżynieria Genetyczna: nadzieje i zagrożenia
Iczing Technologia mowy
Jagoodka Sieciowa subkultura. Ruch Pro Ana w Polsce.
ewkass91 E-osobowość czyli.. Kim tak naprawdę jesteśmy, a kim staramy się być.
ZEACH180 Immersja jako zjawisko kulturowe