25 Sympozjum Człowiek-Media-Eukacja

Kongres/konferencja 25 Sympozjum “Człowiek-Media-Edukacja”
CME plakat
Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Termin/miejsce: 25-26.09.2015, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Prelegent: Sidey Myoo
Tytuł wystąpienia: Zdaj egzamin u bota
Nagranie audio:

Sidey Myoo – Zdaj egzamin u bota

Film:
Zdjęcia:
Prezentacja: