Farma Inwencji 2015

Kongres/konferencja: Farma Inwencji 2015
Farma Inwencji plakat
Organizator Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Termin/miejsce: 19.11.2015, Budynek Agory w Warszawie oraz Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ w Second Life
Prelegent: Mgr Marta Smoleń-Sidyk (RL) – Muazis (SL)
Tytuł wystąpienia: Visual Storytelling. Jak za pomocą obrazów opowiadać historie na odległość?
Nagranie audio:

Muazis 19.11.2015 – Visual Storytelling

Film promujący:
Film z wykładu:
Prezentacja: Prezentacja w Prezi