Humanistyka Cyfrowa – teoria i praktyka

Kongres/konferencja: Humanistyka Cyfrowa – teoria i praktyka
Humanistyka cyfrowa - teoria i praktyka_plakat
Organizator: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Termin/miejsce: 26.11.2015, Wydział Humanistyczny UMCS oraz
Academia Electronica, Amfiteatr
Prelegent: Sidey Myoo
Tytuł wystąpienia: Academia Electronica – laboratorium humanistyki
Nagranie audio:

Humanistyka cyfrowa – teoria i praktyka

Film:

Prezentacja:
Zdjęcia: