Sekcja Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ

XIX festiwal nauki i sztuki w Krakowie:

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie oraz Instytut Filozofii UJ współorganizowały wydarzenie pod nazwą “Wyzwania etyczne epoki antropocenu: wykład i dyskusja”. Przedstawiamy 45-minutowy wykład przygotowany przez doktoranta zakładu estetyki Adrian Mróz na temat Negantropocenu w ujęciu Bernarda Steiglera.

Podczas prezentacji Adrian Mróz (RL) | Abenteuerzeit (SL) omówi pojęcie negantropocenu. Pojęcie to zostało zaproponowane przez francuskiego filozofa techniki – Bernarda Stieglera. Angielski egzemplarz jego wykładów na ten temat można pobrać z Open Humanities Press. Ważna jest stawka wyjścia poza banał Antropocenu i jego kapitalistyczne entropijne zakłócenie lokalnych społeczności i gospodarek.

Książka:

Wideo:

Slajdy:

 


Spotkanie 1

17 listopada 2015

Spotkanie organizacyjne Sekcji Filozofii Techniki KNSF UJ, podczas którego referat wygłosił Adrian Mróz (RL) | Abenteuerzeit (SL) Wpływ techniki na życie człowieka.


Spotkanie 2

1 grudnia 2015

Na podstawienie książki Manfreda Spitzera Cyfrowa Demencja: W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, referat wygłosił Adrian Mróz (RL) | Abenteuerzeit (SL), Morlokowie czy Elojowie? Wpływ techniki na życie człowieka. Omawiano wybrane zagadnienie związane ze zmianą sposobu funkcjonowania mózgu, wpływ techniki na umysł człowieka. Nawiązano także do futurologii  Herberta G. Wellsa.

Literatura:
1. Spitzer Mafred, Cyfrowa Demencja: W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci.
2. Herbert G., Wehikuł Czasu.
3. Herfilm fabularny, reż. Spike Jonze (2013)


Spotkanie 3

15 grudnia 2015

Referat wygłosiła Dorota Tomaszewska (RL) | Noc Walpurgii (SL), zatytułowany Zmierzch człowieczeństwa: paradoksy posthumanizmu.

Celem referatu było skonfrontowanie etycznej refleksji dotyczącej tzw. radykalnego doskonalenia istoty ludzkiej z poglądami zwolenników ruchów posthumanistycznych. Swoistym meta-celem towarzyszącym badaniu problemu body enhacement było wskazanie na funkcję wprowadzania namysłu filozoficznego i etycznego na obszarze nauk empirycznych.

Główny przedmiot dyskusji stanowiła krytyczna praca Nicholasa Agara pt. Humanity’s End. Why We should Reject Radical Enchancement. W książce tej Agar mierzy się z poglądami technologicznych entuzjastów z dwóch posthumanistycznych obozów: kompatybilistów, zakładających brak konfliktu pomiędzy człowieczeństwem a możliwymi do uzyskania przez człowieka udoskonaleniami (to stanowisko m. in. Raya Kurzweila) oraz inkompatybilistów, z Nickiem Bostromem na czele, którzy promują wizję stworzenia nowego, lepszego gatunku, bez żalu żegnając dotychczasowego człowieka.

Nicolas Agar podejmuje krytykę radykalnego doskonalenia niejako z dwóch frontów. Po pierwsze stara się wykazać nierealistyczność wielu z założeń posthumanistycznych projektów. Jest sceptyczny wobec możliwości stworzenia mocnej AI i przeciwstawia poglądom atomistycznym ujęcie holistyczne. Nie wierzy też w założenie o wysokiej kompatybilności człowieka i maszyny. Jego stanowisko ontologiczne nie pozwala na uznanie, że istnieć może tożsamościowa ciągłość pomiędzy „ja” a jego kopią w innym substracie materialnym, stąd stanowczo odrzuca pomysł uploadu, powołując się m. in. na tzw. „Zakład Searle’a”.

Tam z kolei, gdzie filozof przewiduje potencjalne powodzenie projektów doskonalenia, przestrzega on przed ich ubocznymi skutkami. Tak próbuje się on rozprawić z projektem Aubreya de Greya, obiecującego długowieczność dzięki nanobiotechnologii, która miałaby likwidować skutki procesów starzenia się. Agar odmalowuje perspektywę życia sprzecznego z naturą ludzką. Jest, mówiąc językiem de Greya, fanatykiem, któremu przyświeca przekonanie, że odbierając człowiekowi śmierć, odbiera mu się jednocześnie wartość życia.

Wreszcie – etyk rozważa konsekwencje społeczne, które mogłyby wyniknąć z podziału ludzi na „naturalnych” i „udoskonalonych”. Przywołuje szereg klasycznych antyutopii, w tym Wehikuł czasu Herbert G. Wellsa i dowodzi naiwności koncepcji „demokratycznego transhumanizmu”.

Literatura uzupełniająca:

Nick Bostrom, Transhumanist Values

Nicholas Agar, Humanity’s End. Why We Should Reject Radical Enhancement (MIT)

Video:

Neil Harbisson: I listen to color, pierwszy oficjalny “cyborg” (TED)
Gattaca – Szok przyszłości, film fabularny, reż. Andrew Niccol – zwiastun
The Brave New Bionic World – Film o modyfikacji ciała (TED)

Noc Walpurgii – Zmierzch człowieczeństwa. Paradoksy posthumanizmu (streszczenie)

Noc Walpurgii, Zmierzch człowieczeństwa: paradoksy posthumanizmu


Spotkanie 4

5 stycznia 2016

Referat zatytułowany Czy wirtualni idole zastąpią dotychczasowych? wygłosił Creepy4U (SL).

Każdy z nas ulega pewnym złudzeniom. Przez to czasami nie jesteśmy w stanie odróżnić rzeczywistego obrazu świata od jego wirtualnej kreacji. Francis Bacon widząc to stworzył teorię złudzeń nazywaną przez niego teorią idoli. Wspólnie zastanawialiśmy się nad takimi zagadnieniami jak to, czym właściwie są idole i skąd pochodzą? Jaki wpływ wywierają idole na nasze życie?
Jaką rolę spełnia technika i technologia w tworzeniu idolów i jak zamierza ją spełniać w przyszłości?

Literatura:
Francis Bacon, Novum organum


Spotkanie 5

19 stycznia 2016

Referat zatytułowany Nauka jako religia – czy “racjonalista” ma swój kult? przedstawiła Teodora Zawieja.

Nauka vs. wiara – to zagadnienie stare jak samo istnienie nauk empirycznych, w którym przedstawia się odmienne sposoby modelowania rzeczywistości, a niekiedy poszukuje syntezy, by wkrótce znów powrócić do nierozwiązywalnego sporu. Tym razem pozostawimy ten konflikt na uboczu i przyjrzymy się, w jaki sposób nauka, w sposób niekoniecznie zamierzony, może przejmować funkcje i cele religijne. Porozmawiamy o quasi-naukowym kulcie i zastanowimy się, ile wiary potrzeba, by utrzymać hipotezy, których ziszczenia bardzo się pragnie.

Wprowadzenie wygłoszą Abenteuerzeit (SL) i NocWalpurgii (SL).

 


Spotkanie 6

1 marca 2016

Referat zatytułowany Miłość w środowisku elektronicznym wygłosił Adrian Mróz (RL) | Abenteuerzeit (SL)

Dyskusja dotyczyła tematyki miłości i środowiska elektronicznego – w jaki sposób może ono zmieniać interakcję i wpływać na intymność między ludźmi.

Literatura:
Turkle Sherry – Samotni razem
Dominic Pettman – Love and other technologies

Ustalono termin spotykanie w RL w celu przekazania Abenteuerzeit’owi potrzebnych deklaracji uczestnictwa w Sekcji.
Zaproponowano zorganizowanie konferencji naukowej w Academia Electronica.


Spotkanie 7

15 marca 2016

Referat zatytułowany Między wolnością a odpowiedzialnością – charakter współczesnych relacji w rozmowach Z. Baumana i D. Lyona wygłosiła Dorota Tomaszewska (RL) | Noc Walpurgii (SL).

Inspiracją dla rozważań będą rozmowy Z. Baumana i D. Lyona, zebrane w publikacji “Płynna inwigilacja”. Pojawi się i wątek etyczny – oddajemy w tym kontekście pod rozwagę źródła etyki wskazywane przez Emmanuela Levinasa.

 


Spotkanie 8

5 kwietnia 2016

Referat zatytułowany Obraz ciała w środowisku elektronicznym wygłosiła mgr Aleksandra Budzisz (RL) | Skrzydlatamara (SL).

Ciało fizyczne jest podstawą funkcjonowania każdego człowieka, na podstawie interpretacji doznań z nim związanych powstaje w umyśle ‘obraz ciała’. Konstrukt ten opiera się na afektywnych doświadczeniach (emocje i odczucia), kognitywnym aspekcie czyli myślach i przekonaniach oraz zachowaniach. W trakcie spotkania przedstawiona zostanie koncepcja zapośredniczania doświadczeń ze względu na perspektywę pierwszo lub trzecioosobową, oraz metodzie pracy terapeutycznej w immersyjnym środowisku elektronicznym, która ma na celu poprawę obrazu ciała występującego w negatywnej formie m.in. w zaburzeniach odżywiania.(Facebook SFTKSFIFUJ)


Spotkanie 9

10 maja 2016

Adrain Mróz (RL) | Abenteuerzeit (SL) przedstawił swoją recenzję książki Jamesa Gleicka pt. Informacja: „Bit, Wszechświat, rewolucja” (streszczenie).

Każda epoka ma swoją cechę szczególną. Żyjemy w wieku „informacji”, tak jak nasi przodkowie żyli w wieku „pary”, „żelaza” czy choćby „kamienia łupanego”. Czym właściwie jest „informacja”? Na to pytanie odpowiada znany popularyzator nauki i autor bestsellerów James Gleick.

Jego najnowsza książka to rewolucyjna lektura, która pozwala zupełnie inaczej spojrzeć na współczesny świat. Informacja to podróż przez wieki sięgająca najdawniejszych czasów, kiedy każda myśl odchodziła w zapomnienie równie szybko, jak się rodziła.

Gleick prowadzi czytelnika od pierwszych systemów komunikacyjnych, takich jak tam-tamy, aż do współczesności, kiedy wszyscy bezwiednie staliśmy się ekspertami od wszystkiego, a problemem nie jest brak informacji, ale jej nadmiar. Przybliża sylwetki częstokroć zapomnianych geniuszy i wizjonerów odpowiedzialnych za to, jak rozumiemy dzisiaj informację i jak się nią posługujemy. Każda informacja może zmienić Twój punkt widzenia.

Ta Informacja odmieni całkowicie Twoje spojrzenie na świat.

Sekcja Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Instytutu Filozofii UJ_Spotkanie 9_Abenteuerzeit_Bit, wszechświat, rewolucja_10 maja 2016