Sekcja Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ


Spotkanie 26

30 października 2018

Spotkanie prowadził: Mariusz Markiewicz (RL) | Yacina (SL)

Adres wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/326376208140820/

Temat: Spotkanie organizacyjne


Spotkanie 27

26 listopada 2018

Temat: Czym jest sztuczna inteligencja? Omówienie ogólnych zasad działania oraz przykładów

Spotkanie prowadził: Mariusz Markiewicz (RL) | Yacina (SL)

Informacje o spotkaniu na stronie Instytutu Filozofii UJ: https://tiny.pl/txgqq
Strona wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/1098597270311641/

Referat wygłosił: mgr Krzysztof Soja (RL) | krzysiekNKRSI (SL) – Czym jest sztuczna inteligencja? Omówienie ogólnych zasad działania oraz przykładów

Słowo o gościu:
Krzysztof Soja – Prezes Naukowe Koło Robotyki i Sztucznej Inteligencji UJ. Obecnie studiuje Informatykę na pierwszym roku studiów magisterskich na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. Prywatnie mól książkowy oraz fan gier wideo.

Abstrakt:
Celem wykładu będzie zapoznanie uczestników z możliwościami współczesnej sztucznej inteligencji. Uczestnicy poznają podstawowe założenia algorytmów A.I. od strony matematycznej. Następnie omówione będą konkretne metody, wraz z przykładami ich zastosowań, w przemyśle i analizie danych (od regresji liniowej do sieci neuronowych oraz GAN’ów). W ostatniej części, wspólnie z uczestnikami, podejmiemy temat wpływu sztucznej inteligencji na świat oraz przyjrzymy się kilku mitom krążącym w świadomości społecznej.

Spotkanie prowadził: Mariusz Markiewicz (RL) | Yacina (SL)


Spotkanie 28

11 grudnia 2018

Spotkanie prowadził: Mariusz Markiewicz (RL) | Yacina (SL)

Temat: No (p)AI(n), no GAME – zadania i metody SI w grach wideo

Informacje o spotkaniu na stronie Instytutu Filozofii UJ: https://tiny.pl/txgh4
Strona wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/2003256253263607/

Prelekcję wygłosiła: Barbara Giżycka (RL | Rusticat (SL)

Słowo o gościu:
mgr. Barbara Giżycka – doktorantka informatyki na AGH, licencjat i magister kognitywistyki na UJ. Psycholog w Bloober Team i R&D Scientist w Nano Games. Swoją pracę i pasję łączy zajmując się informatyką afektywną, w szczególności w odniesieniu do projektowania gier wideo. Prywatnie interesuje się grami komputerowymi, literaturą i sztuką, oraz kulturą Dalekiego Wschodu.

Abstrakt:

Abstrakt:
Współczesna Sztuczna Inteligencja potrafi sama grać w gry, projektować i tworzyć je, a także modelować wirtualne światy i ich mieszkańców (NPC). W kontekście gier, istnieje kilka obszarów, w których szereg różnych metod SI znajduje ciekawe i ważne zastosowania oraz rozwiązania: od algorytmów ruchu, przez schematy podejmowania decyzji, aż po modele emocji. Wykład będzie stanowił przegląd aktualnych wyzwań stawianych przez game design, na które można odpowiedzieć różnymi technikami SI.

 

 Spotkanie 29

12 lutego 2019

Spotkanie prowadził: Mariusz Markiewicz (RL) | Yacina (SL)

Temat: Emotywizm Prawa: nieustanne wyzwanie w XXI wieku

Informacje o spotkaniu na stronie Instytutu Filozofii UJ: https://filozofia.uj.edu.pl/wydarzenia-w-if/-/journal_content/56_INSTANCE_OBCsoa19hL6W/4371778/141979166
Strona wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/2258107327795422/

Prelegent:
mgr Adrian Mróz | Abenteuerzeit (ur. 1988, Baltimore MD, USA) Absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w PoznaniuUniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest doktorantem w zakładzie estetyki na Wydziale Filozoficznym UJ; przygotowuje rozprawę pt. Estetyka behawioralna pod opieką profesora Sidey Myoo. Prócz tego jest redaktorem czasopisma „The Polish Journal of Aesthetics” i redaktorem technicznym czasopism „Kultura i Historia” oraz „Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki”. W czasie wolnym gra w zespole SMOGGG na gitarze i saksofonie. Jego zainteresowania obejmują filozofię techniki, muzyki i gender. Mówi po polsku, angielsku i francusku.

Abstrakt:

– Uważasz, że w polityce jest za mało spokoju i za dużo emocji?
– Odkryj w jaki sposób mędrcy radzą sobą z uczuciami. Platon cię zaskoczy!
– Opowiadanie bajek nie ma miejsca w prawie? Dobrze się zastanów…

Spotkanie jest zorganizowane wokół zagadnienia emotywizmu w kontekście Prawa. Przedstawiona będzie polskojęzyczna wersja artykułu, w którym poruszam kwestie związane z platonizmem, teorią tworzenia emocji Lisy F. Barrett oraz problem wyobrażania sobie rzeczywistości w kontekście estetyczno-technicznym. Punkt wyjścia do dyskusji będzie problem polaryzacji mediów. Będziemy dążyć do refleksji nad sposobami ochrony wobec „głupoty” w porównaniu do zjawiska „systemowych irracjonalności”. Pewna symulacja „doznań” informacyjno-poznawczych na podstawie polityki amerykańskiej jest dostępna tu: http://graphics.wsj.com/blue-feed-red-feed/

Wystąpienie jest polskojęzyczną adaptacją artykułu: Mróz, A. (2018). “The Emotivism of Law. Systematic Irrationality, Imagined Orders, and the Spirit of Decision Making”. Studia Humana, 7(4), pp. 16-29. DOI: 10.2478/sh-2018-0020.

Abstrakt artykułu:
Sposób podejmowania decyzji jest, według Dana Ariely’ego, Daniela Kahnemana, Yuvala Noaha Harariego i innych behawiorystów, historyków i filozofów, przewidywalny i nieracjonalny. Uprzednio podejmowane decyzje mogą, ale nie muszą, być obecne w działaniu człowieka. Ważne są także opowieści i wspólnie wyznawane mity, zwłaszcza takie, które opierają się na systemie ludzkich norm i wartości, który opiera się na wierze w „nadnaturalny” porządek (religie). Masowa zorganizowana współpraca między obcymi sobie ludźmi jest dzięki temu możliwa.

 


Spotkanie 30

26 lutego 2019

Spotkanie prowadził: Mariusz Markiewicz (RL) | Yacina (SL)

Temat: Przemiany praktyk, trendy posthumanistycznego świata, roboty jako pełnoprawne podmioty.

Strona wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/548290235669692

Prelegentki:

Emi Elegy (UŁ): studentka 3 roku Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej UŁ.Specjalizuję się w grach wideo i sztuce Nowych Mediów. Fanka VR , twórca cyfrowy.

Nox Valpurgis: filozof z powołania, bo filozofia to życie, a życie bez uporządkowania wartości jest nie do pomyślenia. Od lat w relacji love-hate z psychologią. W sekcji filozofii techniki od momentu jej powstania.

Abstrakt:
Trendy XX i XXI wieku wskazują roboty, jako współdzielne podmioty informacyjne, o statusie równym istocie ludzkiej. Czy posthumanistyczne idee dopuszczające akceptację i tolerancję nienormatywnych zachowań i praktyk są naszą przyszłością. Koncept miłości i seksu z robotami, zastąpienia żywych partnerów „fucking machines”, małżeństwo z robotem i tworzenie nowych form relacyjności jako futurystyczna wizja przyszłości rodzą wiele pytań.

Omówimy aspekty cyborgizacji, seksualności przeniesionej w wirtualny świat, praktyk miłosnych z obiektami i robotami oraz postaramy się znaleźć odpowiedź czy powyższe trendy możemy oceniać pozytywnie, czy negatywnie.

 


Spotkanie 31

12 marca 2019

Spotkanie prowadził: Mariusz Markiewicz (RL) | Yacina (SL)

Temat: Seksualność człowieka w obliczu nowych technologii cz.2

Strona wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/715523255508348/

Informacje o prelegentkach:

Nox Valpurgis: filozof z powołania, bo filozofia to życie, a życie bez uporządkowania wartości jest nie do pomyślenia. Od lat w relacji love-hate z psychologią. W sekcji filozofii techniki od momentu jej powstania.

Emi Elegy (UŁ): studentka 3 roku Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej UŁ.Specjalizuję się w grach wideo i Sztuce Nowych Mediów. Fanka VR , twórca cyfrowy.

Abstrakt:

“Aphrodisia znajduje się poza moralnością. Ontologicznie przynależy do zwierzęcej części człowieka, niemniej jest naturalna, zwyczajna, w końcu mimo wszystko ludzka. W jej wnętrzu nie ma demonów”.
*J. Tischner, Spór o istnienie człowieka

Seksualność stanowi jedną z podstawowych sfer życia, a jednak wciąż mówi się o niej albo w tonie sensacyjnym, albo wręcz przeciwnie – w możliwie najbardziej zawoalowany sposób. Z medycznego punktu widzenia jest przede wszystkim elementem stanowiącym o zdrowiu i dobrostanie osoby, dlatego na drugim spotkaniu dotyczącym powiązań seksualności człowieka z nowymi technologiami akcent zostanie położony właśnie na ten aspekt seksualności.

Porozmawiamy o kryteriach normy seksuologicznej, o mechanizmach uzależnień i o tym, czym robot, elektroniczne gadżety, VR lub spotkania w SL różnią się od klasycznego porno, wibratora czy słynnej dmuchanej lalki.

Przedstawimy aktualne stanowiska filozoficzne tych z myślicieli, którzy odważyli się przywrócić cielesność i seksualność do filozoficznego namysłu, w tym: Rogera Scrutona, Igora Primoratza i Dominica Pettmana.


Spotkanie 32

26 marca 2019

Spotkanie prowadził: Mariusz Markiewicz (RL) | Yacina (SL)

Temat: Artificial Artist Is Present. Sztuka w czasach sztucznej inteligencji

Informacje o spotkaniu na stronie Instytutu Filozofii UJ: https://filozofia.uj.edu.pl/ogloszenia-dla-pracownikow/-/journal_content/56_INSTANCE_dFcBX8UzRlWg/4371778/142253234
Strona wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/373865956790022/

Prelegentka:

mgr Ada Florentyna Pawlak (Uniwersytet Łódzki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne) – technoantropolog, prawnik, historyk sztuki. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako trener Narodowe Centrum Kultury i kierując strategią komunikacji w międzynarodowej agencji interaktywnej. Antropologiczne badania nad technicyzacją kultury, transhumanizmem i technoestetyką prowadzi w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie pracuje nad doktoratem p.t. „Sztuczna inteligencja i transhumanizm. Ucieleśnienia.”. Właścicielka firmy szkoleniowej i agencji eventowej EverMind. Aktywna działaczka Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego

Abstrakt:

Transhumanist Arts Statement stanowi, że zadaniem artysty jest odkrywanie nowych, zróżnicowanych stylów sztuki dzięki nauce i technologii. Sztuka transhumanistyczna reprezentować ma kreatywną kulturę wspierającą transgresję ludzkiej kondycji. W epoce sztucznych sieci neuronowych na artystyczną scenę wkracza wyposażony w sztuczną inteligencję Sztuczny Artysta (Artificial Artist). Sztuka w paradygmacie art@science jest katalizatorem potężnej zmiany w postrzeganiu tego co uważano za typowo ludzkie – wyobraźni i kreatywności. Umiejętność snucia historii, kreowania wyobrażeń i wytwarzanie artystycznej fikcji postrzegane było dotychczas jako jedna z kardynalnych cech naszego gatunku pozwalająca zmierzyć się z tajemnicą istnienia. Obecnie jesteśmy świadkami przesunięcia twórczych i odbiorczych paradygmatów, wobec których musimy stosować nowe kategorie estetyczne.

Począwszy od cyborgizacji twórcy, wzmacniającej jego sprawczość lub doświadczenia zmysłowe (Stelarc, Harvey Moon, Dragan Ilič, Patrick Tresset) przez sztukę robotyczną, bioart, hybrot art (dzieła hybrydy łączące żywe sieci neuronowe i formy robotyczne) sztuka coraz bardziej oddalała się od „nieuzbrojonego” technologicznie ciała artysty. Artificial Art to ostateczne porzucenie nie tylko cielesności lecz również twórczej wyobraźni człowieka. W epoce sztucznych sieci neuronowych i algorytmów generatywnych artystyczną scenę przejmuje Sztuczny Artysta. Creative Adversarial Networks, TensorFlow, DeepArt, Google Deep Dream, Next Rembrandt, Neurographer, Magenta czy Cloudpainting pozwalają stawiać ciekawe pytania dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na naszą kreatywność i wyobraźnię). W epoce uczenia maszynowego, sztucznych sieci neuronowych i algorytmów generatywnych na artystyczną scenę wkracza Sztuczny Artysta (Artificial Artist). W czasach Rewolucji 4.0 promującej automatyzację i robotyzację kreatywność, wyobraźnia, moc przypadku przechodzi na programy i maszyny. Powstają nie tylko portrety uczynione nie ludzką, robotyczną ręką i wyliczone algorytmicznie wizerunki bez modela lecz technologie transferu stylu artystycznego i „oryginały” nieżyjących twórców, którzy dzięki sztucznej inteligencji „tworzą” dzieła sztuki po śmierci. Czy cedując sprawczość i funkcje poznawcze na algorytmy wypieramy ze świata wyobraźnię i twórczość Natural Born Artist?

Walter Benjamin analizował dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej obwieszczając powstanie wolnej od czasowego i przestrzennego usytuowania nieauratycznej kopii bez oryginału. Dzieło sztuki w dobie sztucznej inteligencji zmierza w stronę masowego unikatu – spersonalizowanego produktu estetycznego kultury algorytmicznej. Czy uważane dotychczas za wytwory wyłącznie ludzkich umysłów i wrażliwości dzieła sztuki, generowane przez „sztuczną wyobraźnię” maszynową, są w stanie budzić w odbiorcach równie silne emocje? Działalność artystyczna umożliwia stawianie pytań dotyczących istnienia innego świata niż ten, w którym obecnie żyjemy, jest jednym ze sposobów wyrażania problemów, które niesie współczesna cywilizacja, obrazujących rzeczywistość „bliskiego zasięgu”, w której na artystycznej scenie koegzystować będą artysta (human artist) i nieludzki agent twórczy (non-human artist).

 


Spotkanie 33

9 kwietnia 2019

Temat: Wykorzystanie okulografii w tworzeniu i analizie dzieł sztuki – dr Łukasz Kędziora

strona www: https://www.facebook.com/events/2313424058901812/

Prelegent:

Łukasz Kędziora – doktor nauk historycznych, absolwent studiów doktoranckich z zakresu historii sztuki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku historia sztuki oraz historia sztuki o specjalności europejskiej turystyki kulturowej.Pomysłodawca i współorganizator międzynarodowego Spotkania Naukowego „Neuro-historia Sztuki?” w Toruniu. Stypendysta Università della Calabria, Facolta’ di Lettere e Filosofia, FPT ZAiKS, MKiDN (dwukrotnie), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia. Kierownik i wykonawca grantów na Wydziale Sztuk Pięknych i Wydziale Nauk Historycznych UMK. Stażysta w The Sainsbury Centre for Visual Arts na University of East Anglia. Autor tekstów naukowych i krytycznych, w języku polskim i angielskim, w tym m.in. wydanej w 2016 roku książki pt. „Wizualność dzieła sztuki. Ocena potencjału neuroestetyki w badaniach historyczno-artystycznych”. Współredaktor publikacji zbiorowej pt. Sensualność ekspozycji muzealnej. W 2018 roku prowadził inwentaryzację zbiorów Polskiej Misji w Orchard Lake, USA.

Abstrakt:

Na różnych etapach rozwoju badań and sztuką rozmaicie odnoszono się do problemów fizjologii i psychologii artystów oraz widzów. Już w 1935 roku amerykański psycholog Gay Thomas Buswell jako pierwszy (w tak obszernym zakresie) podjął trud odpowiedzi na pytanie „How people look at pictures” za pomocą narzędzi służących do śledzenia ruchów gałek ocznych. Wydaje się, że rozwój nowoczesnych technologii oraz powszechna fascynacja mechanizmami ludzkiej percepcji sprzyjają temu, aby wrócić do podnoszonych przez Buswella zagadnień w sposób nowoczesny, za pomocą dostępnych dziś narzędzi.
Podczas wykładu pt. Wykorzystanie okulografii w tworzeniu i analizie dzieł sztuki przedstawię krótki i praktyczny zarys teorii prowadzenia badań okulograficznych skupionych na sztuce. Wybrane problemy wyjaśnione zostaną na przykładzie kilku opisanych w literaturze badań oraz dwóch autorskich eksperymentów. Pierwszy dotyczył możliwości wykorzystania okulografii w przestrzeni muzealnej, a jego efekty zamieszczone zostały na stronie www.okulografia.muzeum-torun.pl. Drugi stanowił empiryczną weryfikację poglądów Władysława Strzemińskiego na temat obszarów spojrzeń i stanowi część mojej dysertacji doktorskiej.

Spotkanie poprowadził Przewodniczący Sekcji Filozofii KNSF UJ Mariusz Markiewicz


Spotkanie 34

21 maja 2019

Wernisaż wystawy malarstwa mgr Liliany “Alfair” Kozak (RL) | Gwaderlaine (SL), zatytułowanej “Wędrówka”.

strona www: https://www.facebook.com/events/467251874080658/

Prelegentka:
Liliana (Alfair) Kozak RL, Gwen SL
Absolwentka kierunku Malarstwo II st. Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, należy do ZPAP. Otwarty przewód doktorski pt. „Doświadczenie estetyczne sztuki w relacji z nauką” na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

Zaproszenie:
Zapraszam do Galerii Śródbrzeżnej do świata Second Life, będę opowiadała o pracach z wystawy Wędrówka w Academia Electronica. Obrazy malarskie w technice głównie olejnej posiadają swoją niewirtualną postać, w galerii wykreowanej przez Mirę Loewe wkomponowują się w atmosferę miejsca z przestrzeni elektronicznej. Jak wygląda rzeczywistość połączona, miejsca w grafice 3D ze zdjęciami obrazów? Wirtualne, niewirtualne etapy egzystencji, ciekawa jestem Waszych wrażeń, zapraszam do odwiedzenia galerii i komentowania.

Wędrówka
Pewien starszy pan stał ponad pół godziny na Placu Łokietka,
nie wiadomo czy czekał na kogoś, czy wspominał.
Przepływa codziennie strumień przechodniów.
Późnym wieczorem, ciemny, pusty plac, przechodził dziarsko młody człowiek,
przypominał wiosenne drzewko w miejscu pozbawionym zieleni.
Przekwitła róża, płaszcz wisi, czeka do wyjścia.
Twarz odbija się w szybie, przed drewnianą okiennicą. Ręka zasłania żarówkę.
Okno zaparowane od deszczu, na firance litera z łacińskiego przysłowia.
Maszyneria, działa, przesuwając codziennie, odbicia, partie kroków.

 


Spotkanie 35

4 czerwca 2019

mgr Liliana „Alfair” Kozak (RL) | Gwaderlaine (SL)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sztuka robotyczna a podmiotowość

 


Spotkanie 36

11 czerwca 2019

Spotkanie podsumowujące rok 2018/2019

strona www: https://www.facebook.com/events/657653931370102/

Treść zaproszenia:

Szanowni Państwo,
zapraszamy na ostatnie spotkanie Sekcja Filozofii Techniki KNSF UJ w sezonie 2018/2019.
Plan spotkania:
1. podsumowanie prac seminaryjnych
2. podsumowanie konferencji oraz spotkania założycielskiego
3. czas na zgłaszanie propozycji na przyszły rok, dyskusja.

Spotkanie będzie trwało ok. 20/30 minut :). Odbędzie się w Academia Electronica w Second Life.
Przewodniczący Sekcji Filozofii Techniki,
Mariusz Markiewicz

Nagranie ze spotkania dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/SekcjaFilozofiiTechnikiKNSFUJ/videos/679535939159782/