Egzaminy w Sieci

Archiwum kursów i wykładów z lat 2008 – 2013, znajduje się na dawnej stronie Academia Electronica:
http://historia.academia-electronica.net

2019/2020

Obrona magisterska – 
Krzysztof Zuber (RL) | Lohengrinx (SL)

Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Academia Electronica – Blue City

15.07.2020

Obrona magisterska – 
Bartosz Wiśniewski (RL) | OttoChriek93 (SL)

Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Academia Electronica – Amfiteatr

16.06.2020

2014/2015

Magister3

Obrona magisterska (III magisterium w sieci) –
Bartłomiej Stanisław Bugajski (RL) | (Terendil) (SL)

Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Academia Electronica

02.07.2015

Licencjat1

Egzamin licencjacki (I egzamin licencjacki w sieci) –
Bartosz Władysław Dominik (RL) | Bartea (SL)

Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Academia Electronica

02.07.2015

2013/2014

Xavras

Obrona magisterska (II magisterium w sieci) –
Jan Argasiński (RL) | Xavras Burner (SL)

Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Academia Electronica

24.10.2013