Wykłady gościnne

2021/2022

Intermedia – inauguracja roku akademickiego 2021-22

Sidey Myoo

Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie

5.10.2021

2020/2021

VR Mode

Sidey Myoo

Fundacja Rozwoju Sztuki Intermediów

11.12.2020

2019/2020

Doświadczenie rzeczywistości wirtualnej – zanurzenie w elektronicznym  świecie

Sidey Myoo

Uniwersytet w Białymstoku

22.01.2020

Poetyka Cyfry

Sidey Myoo

Akademia Sztuka Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie

4.10.2019

2018/2019

Światy wirtualne, jako rodzaj rzeczywistości

Sidey Myoo

Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ

7.06.2019

2017/2018

Tutaj nie ma Sieci! To koniec…

Sidey Myoo

Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ

26.02.2018

Sztuka w relacji z medium

mgr Liliana Kozak (RL) | Gwaderlaine (SL)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

15.01.2018

2015/2016

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk 2016

Internet, jako współczesna przestrzeń edukacyjna

Sidey Myoo

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ

05.07.2016

Academia 2016_001

University in the Web (overview)

Sidey Myoo

Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

19.04.2016, Kraków

Slide01

Interaktywność, telematyczność czy interpasywnosć?

dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz (RL) | Alcaraz78 (SL)

Akademia Sztuki w Sczecinie

16.01.2016

programy do prezentacji

Prezentacje multimedialne w dydaktyce

mgr Marta Smoleń-SIdyk (RL) | Muazis (SL)

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

20.12.2015

Slide01

Posthumanizm. Hybryda. Nowy materializm feministyczny.

dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz (RL) | Alcaraz78 (SL)

Akademia Sztuki w Szczecinie

19.12.2015