Prezentacje multimedialne w dydaktyce

Wykład: Prezentacje multimedialne w dydaktyce
prawidłowa tytułowa
Organizator: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Termin/miejsce: 20.12.2015, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Prelegent: mgr Marta Smoleń-Sidyk (RL) – Muazis (SL)
Nagranie audio:

Muazis – Prezentacje multimedialne w dydaktyce 20-12-2015

Prezentacja:
Zdjęcia: