Posthumanizm. Hybryda. Nowy materializm feministyczny.

Wykład: Posthumanizm. Hybryda. Nowy materializm feministyczny.
Slide01
Organizator: Akademia Sztuki w Szczecinie
Termin/miejsce: 19.12.2015, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Prelegent: dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz (RL) – Alcaraz78 (SL)
Nagranie audio:
Alcaraz78 – Posthumanizm. Hybryda. Nowy materializm feministyczny – 2015-16
Prezentacja:
Zdjęcia: