Interaktywność, telematyczność czy interpasywność?

Wykład: Interaktywność, telematyczność czy interpasywność
Slide01
Organizator: Akademia Sztuki w Szczecinie
Termin/miejsce: 16.01.2016, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Księżyc
Prelegent: dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz (RL) – Alcaraz78 (SL)
Prezentacja:
Zdjęcia: