Wizualne analizy, interaktywne narracje

Wykład/wydarzenie: Od Studenta do Profesora
Radomski 2016
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 01.02.2016, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Amfiteatr
Prelegent: prof. dr hab. Andrzej Radomski (RL) – An Redinamus (SL)
Tytuł wystąpienia: Wizualne analizy, interaktywne narracje
Nagranie audio:

An Redinamus – Wizualne analizy interaktywne narracje

Film:
Zdjęcia:
Prezentacja: Prezentacja online