University in the Web (overview)

Wykład: wykład gościnny
Academia 2016_001
Organizator: Academia Electronica – instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce 19.04.2016, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 52, Kraków
Prelegent: Sidey Myoo
Tytuł wystąpienia: University in the Web (overview)
Nagranie audio:
Film:
Prezentacja:
Zdjęcia: